Kancelaria parafialna

Wszelkie  sprawy  kancelaryjne  załatwiane  są  przed  i  po  Mszy  św. Zainteresowani  zgłaszają  się  do  Ks. proboszcza  indywidualnie  i  ustalają  terminy ślubów, chrztów, pogrzebów. Odwiedziny  chorych  odbywają  się  raz  w  miesiącu. Zainteresowane  osoby  są wcześniej   informowane  o  przybyciu  kapłana.

Co  pewien  czas  mają  miejsce  spotkania  Rady Parafialnej. Tematyka  spotkań  zasadniczo   dotyczy  spraw gospodarczych  i  finansowych  parafii. Intencje można  zamawiać  po Mszy  św. w  zakrystii  lub  w  kancelarii. W  niedzielę  podczas  ogłoszeń  parafialnych odczytywane  są  intencje  Mszy  św.  na  najbliższy  tydzień. Intencje  na  bieżący  tydzień  wraz  z  ogłoszeniami  wywieszane  są  również na  tablicy  informacyjnej  parafii. Zapowiedzi  czytane  są  w  niedzielę na  Mszy  św.  o  godz.  11.00.