Sakrament bierzmowania

Spotkania  kandydatów  do  bierzmowania  odbywają  się  w  III  niedzielę  miesiąca.