Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych, którym jest parafia Rzymskokatolicka Świętego Ducha w Werdunie. Adres: Werdun 18, 05-555 reprezentowana przez proboszcza Ks. Janusza Wójcikowskiego dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Archidiecezji Warszawskiej jest ks. Dr Piotr Wierzbicki. Adres: ul. Miodowa 17/19, 02-246 Warszawa, e-mail: iod@archwaw.pl

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl