Historia parafii

HISTORIA PARAFII ŚWIĘTEGO DUCHA W WERDUNIE

Dnia 3 i 4 lutego 1986 roku, mieszkańcy wsi Werdun, właściciele gruntów: Stanisława i Władysław Szyszka, Benedykt i Anna Kęska, Edward i Krystyna Górscy zrzekli się działek w Werdunie na rzecz parafii w Tarczynie.

Dnia 10 kwietnia spisano akt notarialny w Warszawie. Działka rolna została wpisana na obywatela Mariana Palecznego

Dnia 22 czerwca 1987 roku złożono podanie do Urzędu do Spraw Wyznań o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego i gospodarczego dla Ks. Mariana Palecznego.

Długa i trudna droga załatwiania lokalizacji i projektu budynku. Rozpoczęcie budowy na własne ryzyko. Gromadzenie materiałów budowlanych. Organizacją i samą pracą zajmował się Krzysztof – Piotr Kłos z wydatną pomocą okolicznych mieszkańców.

Dnia 7 lutego 1988 roku Ksiądz Kardynał Józef Glemp poświęcił fundamenty pod kościół i plebanię. Intensywne prace przy budowie kościoła. W lutym 1989 roku odbywały się prace tynkarskie. Budynek pokryto blachą. W kościele sufit ocieplono i podbito deski. Założono chór.

W niedziele 7 maja 1989 roku odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła z plebanią. Poświęcenia dokonał Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Józef Glemp. Podczas uroczystości erygowano Drogę Krzyżową.

Państwo Osińscy z Man ufundowali obraz Zesłania Ducha Świętego. Obraz ręcznie malowany według oryginału El Greco.

Tabernakulum ufundowała gospodyni Ks. Proboszcza Pani Franciszka Bortkowicz.

Kuria Metropolitalna Warszawska 31 maja skierowała do parafii Ks. Mariana Bigaja do zorganizowania ośrodka duszpasterskiego.

Dnia 15 października 1990 roku sporządzono protokół dotyczący granic parafii Werdun. Zebrani księża wyrazili zgodę na korektę granic swoich parafii. Z parafii Tarczyn wsie: Borowiec, Bystrzanów, Jeżewice, Julianów, Many, Popielarze, Suchostruga, Werdun. Z parafii Rembertów: Załęże Parcel [ od strony Bystrzanowa ] Michrówek Stefów. Z parafii Lutkówka: Wólka Jeżewska.

Dnia 15 grudnia 1990 roku ukazał się dekret Księdza Prymasa erygujący Parafię Świętego Ducha w Werdunie.

Księża Proboszczowie pracujący w parafii.

Ks. Marian Bigaj 1990 – 1993

Ks. Józef Południak 1993 – 1996

Ks. Józef Siczek 1996 – 1997

Ks. Piotr Dobrzyński 1997 – 2007

Ks. Józef Jędrzejewski 2007 – 2014

Ks. Grzegorz Wolski 2014 – 2018

Ks. Janusz Wójcikowski 2018 –

Z parafii pochodzą księża: ks. Andrzej Sadowski i ks. Zdzisław Prus

W 1999 roku parafianie ufundowali figurę Matki Bożej Niepokalanej. Prace murarskie wykonał p. Jan Dąbrowski z Jeżewic.

W 2003 roku kościół został ubogacony nowym ołtarzem. Figury w ołtarzu przedstawiają św. Piotra i św. Jana – Pawła II . Figurę Ojca św. ufundowali Państwo Osińscy z Man. Figurę św. Piotra ufundował Ks. Prałat Wiesław Wronka z Łowicza.

Przed kościołem stanęła kaplica Jezusa Miłosiernego. Kaplicę wymurował p. Jan Dąbrowski z Jeżewic. Figurę Jezusa Miłosiernego ufundowali Państwo Mariańscy z Borowca. Na cegłę i inne materiały składali ofiary parafianie. Dach nad kaplicą wykonał p. Grzegorz Augustynowicz.