Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 31.05.2020

 • Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – dzień odpustu parafialnego. Po Mszy św. o godz. 11:00 procesja wokół kościoła; (za tydzień kończy się okres Komunii wielkanocnej). Jutro święto NMP Matki Kościoła.
 • W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana. Rocznica konsekracji Pasterza Archidiecezji.
 • Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (czerwcowe) w tygodniu o godz. 17:30. W niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00.
 • Dziękuję rodzinie………. za kwiaty i sprzątanie kościoła.
 • Od 30. maja zostaje zniesiony limit wiernych w kościołach. Odwołana zostaje dyspensa biskupa od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej. Wierni zobowiązani są do zachowania odstępu i używania maseczek. Te wymogi sanitarne obejmują również teren przykościelny; (patrz: list Arcybiskupa). List został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej parafii pod ogłoszeniami.
 • Wszystkich sprawy kancelaryjne proszę najpierw ustalać telefonicznie; (wezwania do chorych, zmiana lub aktualizacja terminów chrztów, ślubów, I Komunii św. pogrzeby, inne)
  Tel.: 22 797 71 97 lub 602 306 416
 • Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają finansowo parafię.
 • Na stronie internetowej parafii oraz na tablicy ogłoszeń został podany numer konta parafialnego; (można przekazywać datki na kościół). Dziękuję tym wszystkim, którzy okazują odpowiedzialność i zrozumienie. Bóg zapłać za każdą złożoną ofiarę!

  BANK SPÓŁDZIELCZY W TARCZYNIE
  Nr konta:
  11 9291 0001 0104 0342 2000 0010
  Tytuł przelewu:
  „Ofiara na cele kultu religijnego”

 • Składam serdeczne podziękowania następującym osobom za złożone w tygodniu ofiary na kościół; (osobiście lub na konto):
 • W czerwcu 12 wolnych intencji.
 • W tygodniu I piątek i I sobota miesiąca. W następną niedzielę wymiana tajemnic różańcowych.
 • Uroczystość Bożego Ciała wypada 11 czerwca Ołtarze na Boże Ciało przygotowują w tym roku:
  I ołtarz – mieszkańcy Wólki Jeżewskiej
  II ołtarz – mieszkańcy Suchostrugi
  III ołtarz – mieszkańcy Man
  IV ołtarz – mieszkańcy Bystrzanowa
  Wszystkie ołtarze muszą się znajdować wokół kościoła. Procesja tylko wokół kościoła; (zarządzenie ks. Biskupa).
 • W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Tego dnia zbiórka na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza

w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Obecne możliwości pozwalają już na planowanie – nawet jeszcze przed wakacjami – w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży – uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.

Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br., w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.

Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski